សញ្ជាតិអាន់ទីហ្គូនិងបាបាដាដាដោយអាន់ហ្គឺហ្គ័រហឺមឺរប៊ែរចែករំលែក
Гражданство Антигуа и Барбуда за долю Antigua Hermitage Bay - AAAA ADVISER LLC
Гражданство Антигуа и Барбуда за долю Antigua Hermitage Bay - AAAA ADVISER LLC
Гражданство Антигуа и Барбуда за долю Antigua Hermitage Bay - AAAA ADVISER LLC
Гражданство Антигуа и Барбуда за долю Antigua Hermitage Bay - AAAA ADVISER LLC
Гражданство Антигуа и Барбуда за долю Antigua Hermitage Bay - AAAA ADVISER LLC
Гражданство Антигуа и Барбуда за долю Antigua Hermitage Bay - AAAA ADVISER LLC
Гражданство Антигуа и Барбуда за долю Antigua Hermitage Bay - AAAA ADVISER LLC
Гражданство Антигуа и Барбуда за долю Antigua Hermitage Bay - AAAA ADVISER LLC
Гражданство Антигуа и Барбуда за долю Antigua Hermitage Bay - AAAA ADVISER LLC
Гражданство Антигуа и Барбуда за долю Antigua Hermitage Bay - AAAA ADVISER LLC
Гражданство Антигуа и Барбуда за долю Antigua Hermitage Bay - AAAA ADVISER LLC
Гражданство Антигуа и Барбуда за долю Antigua Hermitage Bay - AAAA ADVISER LLC
Гражданство Антигуа и Барбуда за долю Antigua Hermitage Bay - AAAA ADVISER LLC
Гражданство Антигуа и Барбуда за долю Antigua Hermitage Bay - AAAA ADVISER LLC
Гражданство Антигуа и Барбуда за долю Antigua Hermitage Bay - AAAA ADVISER LLC
Гражданство Антигуа и Барбуда за долю Antigua Hermitage Bay - AAAA ADVISER LLC
Гражданство Антигуа и Барбуда за долю Antigua Hermitage Bay - AAAA ADVISER LLC
Гражданство Антигуа и Барбуда за долю Antigua Hermitage Bay - AAAA ADVISER LLC
Гражданство Антигуа и Барбуда за долю Antigua Hermitage Bay - AAAA ADVISER LLC
 • បញ្ចូលរូបភាពទៅវិចិត្រសាលអ្នកមើលសញ្ជាតិអាន់ទីហ្គ័រនិងបាប៊ូដាសម្រាប់ការចែករំលែករបស់អង់ទីហ្កាហឺមេតឆេប - AAAA ADVISER LLC
 • បញ្ចូលរូបភាពទៅវិចិត្រសាលអ្នកមើលសញ្ជាតិអាន់ទីហ្គ័រនិងបាប៊ូដាសម្រាប់ការចែករំលែករបស់អង់ទីហ្កាហឺមេតឆេប - AAAA ADVISER LLC
 • បញ្ចូលរូបភាពទៅវិចិត្រសាលអ្នកមើលសញ្ជាតិអាន់ទីហ្គ័រនិងបាប៊ូដាសម្រាប់ការចែករំលែករបស់អង់ទីហ្កាហឺមេតឆេប - AAAA ADVISER LLC
 • បញ្ចូលរូបភាពទៅវិចិត្រសាលអ្នកមើលសញ្ជាតិអាន់ទីហ្គ័រនិងបាប៊ូដាសម្រាប់ការចែករំលែករបស់អង់ទីហ្កាហឺមេតឆេប - AAAA ADVISER LLC
 • បញ្ចូលរូបភាពទៅវិចិត្រសាលអ្នកមើលសញ្ជាតិអាន់ទីហ្គ័រនិងបាប៊ូដាសម្រាប់ការចែករំលែករបស់អង់ទីហ្កាហឺមេតឆេប - AAAA ADVISER LLC
 • បញ្ចូលរូបភាពទៅវិចិត្រសាលអ្នកមើលសញ្ជាតិអាន់ទីហ្គ័រនិងបាប៊ូដាសម្រាប់ការចែករំលែករបស់អង់ទីហ្កាហឺមេតឆេប - AAAA ADVISER LLC
 • បញ្ចូលរូបភាពទៅវិចិត្រសាលអ្នកមើលសញ្ជាតិអាន់ទីហ្គ័រនិងបាប៊ូដាសម្រាប់ការចែករំលែករបស់អង់ទីហ្កាហឺមេតឆេប - AAAA ADVISER LLC
 • បញ្ចូលរូបភាពទៅវិចិត្រសាលអ្នកមើលសញ្ជាតិអាន់ទីហ្គ័រនិងបាប៊ូដាសម្រាប់ការចែករំលែករបស់អង់ទីហ្កាហឺមេតឆេប - AAAA ADVISER LLC
 • បញ្ចូលរូបភាពទៅវិចិត្រសាលអ្នកមើលសញ្ជាតិអាន់ទីហ្គ័រនិងបាប៊ូដាសម្រាប់ការចែករំលែករបស់អង់ទីហ្កាហឺមេតឆេប - AAAA ADVISER LLC
 • បញ្ចូលរូបភាពទៅវិចិត្រសាលអ្នកមើលសញ្ជាតិអាន់ទីហ្គ័រនិងបាប៊ូដាសម្រាប់ការចែករំលែករបស់អង់ទីហ្កាហឺមេតឆេប - AAAA ADVISER LLC
 • បញ្ចូលរូបភាពទៅវិចិត្រសាលអ្នកមើលសញ្ជាតិអាន់ទីហ្គ័រនិងបាប៊ូដាសម្រាប់ការចែករំលែករបស់អង់ទីហ្កាហឺមេតឆេប - AAAA ADVISER LLC
 • បញ្ចូលរូបភាពទៅវិចិត្រសាលអ្នកមើលសញ្ជាតិអាន់ទីហ្គ័រនិងបាប៊ូដាសម្រាប់ការចែករំលែករបស់អង់ទីហ្កាហឺមេតឆេប - AAAA ADVISER LLC
 • បញ្ចូលរូបភាពទៅវិចិត្រសាលអ្នកមើលសញ្ជាតិអាន់ទីហ្គ័រនិងបាប៊ូដាសម្រាប់ការចែករំលែករបស់អង់ទីហ្កាហឺមេតឆេប - AAAA ADVISER LLC
 • បញ្ចូលរូបភាពទៅវិចិត្រសាលអ្នកមើលសញ្ជាតិអាន់ទីហ្គ័រនិងបាប៊ូដាសម្រាប់ការចែករំលែករបស់អង់ទីហ្កាហឺមេតឆេប - AAAA ADVISER LLC
 • បញ្ចូលរូបភាពទៅវិចិត្រសាលអ្នកមើលសញ្ជាតិអាន់ទីហ្គ័រនិងបាប៊ូដាសម្រាប់ការចែករំលែករបស់អង់ទីហ្កាហឺមេតឆេប - AAAA ADVISER LLC
 • បញ្ចូលរូបភាពទៅវិចិត្រសាលអ្នកមើលសញ្ជាតិអាន់ទីហ្គ័រនិងបាប៊ូដាសម្រាប់ការចែករំលែករបស់អង់ទីហ្កាហឺមេតឆេប - AAAA ADVISER LLC
 • បញ្ចូលរូបភាពទៅវិចិត្រសាលអ្នកមើលសញ្ជាតិអាន់ទីហ្គ័រនិងបាប៊ូដាសម្រាប់ការចែករំលែករបស់អង់ទីហ្កាហឺមេតឆេប - AAAA ADVISER LLC
 • បញ្ចូលរូបភាពទៅវិចិត្រសាលអ្នកមើលសញ្ជាតិអាន់ទីហ្គ័រនិងបាប៊ូដាសម្រាប់ការចែករំលែករបស់អង់ទីហ្កាហឺមេតឆេប - AAAA ADVISER LLC
 • បញ្ចូលរូបភាពទៅវិចិត្រសាលអ្នកមើលសញ្ជាតិអាន់ទីហ្គ័រនិងបាប៊ូដាសម្រាប់ការចែករំលែករបស់អង់ទីហ្កាហឺមេតឆេប - AAAA ADVISER LLC

សញ្ជាតិអាន់ទីហ្គូនិងបាបាដាដាដោយអាន់ហ្គឺហ្គ័រហឺមឺរប៊ែរចែករំលែក

អ្នកលក់
សញ្ជាតិដោយការវិនិយោគ
តម្លៃទូទៅ
$ 220,000.00
បញ្ចុះតំលៃ
$ 220,000.00
តម្លៃទូទៅ
បានលក់
តម្លៃ​ឯកតា
សម្រាប់ 
ថ្លៃដឹកជញ្ជូន គណនានៅពេលធ្វើការបញ្ជាទិញ។

សញ្ជាតិអាន់ទីហ្គូនិងបាបាដាដាដោយអាន់ហ្គឺហ្គ័រហឺមឺរប៊ែរចែករំលែក

ការទទួលបានចំណែកសណ្ឋាគារមួយដើម្បីទទួលបានសញ្ជាតិអាន់ទីហ្គូនិងបាបារ៉ា

ស្វែងយល់ពីរាល់ការបញ្ចូលគ្នា, 5 រ៉ូស្តាររ៉ូប៊ីនៅខាខាប៊ឺន

រមណីយដ្ឋានហាងដ៏ប្រណីតមួយស្ថិតនៅលើជម្រាលភ្នំដីខ្សាច់មួយដែលមានក្លិនក្រអូបនៃខ្យល់អាកាសបានបន្លឺឡើងរលកនៃរលកបោកបក់នៅតាមឆ្នេរសមុទ្រព័ទ្ធជុំវិញអ្នកហើយបទពិសោធន៍មួយត្រូវបានរចនាឡើងដើម្បីធ្វើអោយរស់រានមានជីវិតឡើងវិញនិងស្ងប់ស្ងាត់ព្រលឹងកំពុងរង់ចាំ។ សូមស្វាគមន៍មកកាន់ឆ្នេរសមុទ្រ Hermitage ។

តាមរយៈខារ៉ាប៊ីប

ស្ថិតនៅជ្រុងស្ងាត់នៃអង់ទីហ្គូនិងផ្តល់ជូននូវកន្លែងស្នាក់នៅប្រកបដោយផាសុកភាពនិងការបរិភោគអាហាររមណីយដ្ឋានដែលត្រូវបានរចនាឡើងយ៉ាងប្រុងប្រយ័ត្នរបស់យើងបង្ហាញពីសន្តិភាពភាពកក់ក្តៅនិងសម្រស់ធម្មជាតិដ៏អស្ចារ្យនៃតំបន់ការីប៊ីន។

ការចាក់វ៉េវ

នៅពេលនិយាយពីការញ៉ាំយើងទាំងអស់គ្នាបង្កើតឱកាសដែលនៅជាមួយអ្នកជារៀងរហូត។ ហើយជាមួយនឹងគ្រឿងផ្សំជាច្រើនដែលត្រូវបានដាំដុះនៅក្នុងសួនបន្លែសរីរាង្គរបស់យើងអ្នកត្រូវបានធានានូវរសជាតិពិតនៃការ៉ាប៊ីន។

 ភាពជាពលរដ្ឋនៃអាន់ទីហ្គូនិងបាបារដាអាជ្ញាប័ណ្ណរបស់យើង

ភាពជាពលរដ្ឋរបស់អាន់ទីហ្គូនិងបាបារ៉ារូស 

អាន់ទីហ្គូនិងបាបារ៉ាសញ្ជាតិអ៊ី