ការទូទាត់ចំនួន ២៥.០០០ ដុល្លារ - សញ្ជាតិដោយកម្មវិធីវិនិយោគ
Оплата 25000$ - Программа Гражданство за Инвестиции - AAAA ADVISER LLC

ការទូទាត់ចំនួន ២៥.០០០ ដុល្លារ - សញ្ជាតិដោយកម្មវិធីវិនិយោគ

អ្នកលក់
សញ្ជាតិដោយការវិនិយោគ
តម្លៃទូទៅ
$9,480.00
បញ្ចុះតំលៃ
$9,480.00
តម្លៃទូទៅ
បានលក់
តម្លៃ​ឯកតា
សម្រាប់ 
ថ្លៃដឹកជញ្ជូន គណនានៅពេលធ្វើការបញ្ជាទិញ។

ការទូទាត់ $ 9480 សម្រាប់ការទទួលបានសញ្ជាតិដោយការវិនិយោគក្រោមកម្មវិធីមួយក្នុងចំណោមកម្មវិធីនៅលើគេហទំព័ររបស់យើង។ អ្នកអាចធ្វើការបង់ប្រាក់ជាមុនសម្រាប់កម្មវិធីច្បាប់ណាមួយដែលត្រូវបានពិពណ៌នានៅលើគេហទំព័ររបស់យើង។

មុនពេលធ្វើការទូទាត់សូមអានរាល់តម្រូវការសម្រាប់វិនិយោគិនសម្រាប់កម្មវិធីដែលអ្នកបានជ្រើសរើស។